Alapítvánunk feladata


Alapítvánunk feladata

Alapítványunk fő feladata a tehenek és bikák védelemében és gondoskodásában rejlik. Sok gazda meg akar válni a tehenétől, mely hűséggel szolgált számára egész életén keresztül. Ki akarja tenni az állatot, mint valami szemetet vagy használt ruhát. Az emberek nem becsülik meg a tehenet, amely friss tejjel itatta őket, tápláló étket biztosítva számukra több éven keresztül. Általában a szolgálatot vágóhíddal köszönik meg! Őszintén szeretnénk megtanítani az embereket arra, hogyan kell helyesen bánni a tehenekkel. Ez természetes módon segíti elő az emberek közti egészséges légkört, az ökológiát, a gazdaság fejlődését, az együttérzést és irgalmat, ez pedig mindenki boldogságához vezet. Ahogy Albert Einstein, a nagy tudós mondta egyszer: "A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik."

 

Ezért a jótékonysági alapítványunk tagjainak feladatai a következők: gondoskodni és védeni a teheneket, mert a tehén olyan, mint az anya: szent és nem szabad őt húsáért megölni. Célunkat egy ökológiai farm megteremtésével szeretnénk elérni, mely otthonul szolgálna majd a TEHÉNGONDOZÁSI TÉR jótékonysági alapítvány vagy COWCARE.SPACE tehenei számára, ahol a teheneket nem vágnánk le, hanem szaporítanánk őket, bikákat és teheneket vásárolnánk KI és fogadnánk  örökbe és szeretettel gondoskodnánk róluk, példát mutatva, hogyan lehet egyszerű és magasztos életet élni. Mindezt közös erőkkel fogjuk megvalósítani a jótékonysági alapítvány tagjainak segítségével a világ minden részéről: önkéntesek, hírközlő média, hatóságok, mecénások, szponzorok, jótakarók stb. Mindenkit szeretettel várunk, aki törődik az emberiség jövőjével. A feladat teljesítését előresegítő legkisebb adományt is megjutalmazza a sors! Hogy miért mondjuk azt, hogy az "emberiség sorsa"? Azért, mert őszintén hiszünk abban a mondásban, hogy: amint vetsz, úgy aratsz! A Karma egy létező fogalom, független attól, hogy hiszünk benne vagy sem. A Karma kérlelhetetlen, így mindannyiunknak le kell aratni mind a jó, úgy a rossz cselekedeteink termését. Azzal, hogy megsegíti a teheneket, jó karmát művel, sőt mi több, az Ön saját anyáinak egyikét menti meg. Az ősi kultúrákban az emberek meghajoltak az anyatehén, a föld, a szülő anya, az etető anya, az uralkodó felesége, a lelkipásztor felesége és a tanító felesége előtt.

 

"Az anyatehén az anya energiájának megtestesülése. Amikor eltűnik az utolsó tehén, e világban nem marad több anya, s egyetlen élőlény sem lesz képes a túlélésre."

(Mahábhárata, Anuszaszana Parva)

 

Az alapítvány adományból (pénz, föld, tehenek, bikák, építőanyagaok, takarmány stb.) áll fenn. Tematikus fesztiválokat rendezünk, állami és nem kormányzati szervekkel működünk együtt. Ezenkívül segélyeket és támogatásokat is kapunk az államtól. Önkénteseket, pásztorokat és állatorvosokat építünk be a csapatba. Mindenfajta segítségnek és támogatásnak örülünk. Hála az Ön segítségének, fejldőni tudunk és folytathatjuk jószándékú tevékenységünket. Váljon alapítvánunk tagjává: válasszon ki egy tehenet és váljon örök gondozójává, így részesévé válhat a jó ügy megvalósításának. Bizonyára már észrevette, hogy amikor jól cselekszik, melegség és nyugalom költözik be az Ön szívébe. Ennek a boldogságnak az oka pedig nem más, mint a jóság energiája. Ennek az energiának a forrását világunkban a föld és a tehén jelenti. Amikor az ember kapcsolatba lép ezzel az energiával, felveszi annak tulajdonságait. De nézzük csak meg, mi történik manapság: a teheneket levágják, a földet megmérgezik, háborúk dúlnak, éhínség és szegénység uralkodik. Mindez az egyenes ellentettje az emberiség igaz kultúrájának. Ezért a COWCARE.SPACE tehéngondozó alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a korszerű emberi kultúrához, a szeretet és gondoskodás kultúrájához!

 

"Lehet, hogy nem menthetünk meg mindenkit, akit szeretnénk. Azonban sokkal többet megmethetünk annál, ha csak meg sem próbálnánk".

Peter Scott

 

Alapítványunknak sok feladata van, ezért szükségünk van az Ön segítségére. Hiszen csak együtt tudjuk megváltoztatni azt a közömbösséget és kegyetlenséget, melyben az emberiség jelenleg él. Mindehhez nemcsak pénzre van szükségünk, hanem mindazok jókívánságaira és áldására, akik nem maradnak közömbösek. Adományát Ön sajátkezűleg irányíthatja. Válassza ki, hogy az alapítvány által kínált melyik programmhoz szeretne hozzájárulni. De akár ránk is bízhatja ezt a feladatot. Bárhogyan is döntsön, a pénz jó helyre megy, hiszen Ön jót cselekszik, ami az egész emberiség javát szolgálja.

 

"Mindaddig, amíg az ember állatokat mészárol, addig egymást is ölni fogja. Hiszen az, aki a gyilkolás és szenvedés magját veti el, az nem arathat sem örömet, sem szeretetet".

Püthagorasz

 

"Az emberek nem értik azt, hogy amiképp ők végtelenül mészárolják az állatokat, őket is ugyanúgy lemészárolják, mint egy vágóhídon vagy egy háború során. Jól szemléltetik ezt a nyugati országok. A nyugati államok kormányai nem szabályozzák a vágóhidak tevékenységét. Ezért 5-10 évente háborúktól szenvednek, melyek során rengeteg ember veszti életét, akiket úgy gyilkolnak le, akár az állatokat, vagy akár annál kegyetlenebbül is".

A. C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda

 

Együtt tanulunk együttérzőbbnek és jobbnak lenni. A jó bocik társaságában mi is egy kicsit jobbak leszünk. Csatlakozzanak alapítványunkhoz, váljanak annak tagjaivá, törődjönenek a tehenekkel, cselekedjenek jót, tegyék egy kicsit jobbá ezt a világot és Önöknek hála világunk valamivel világosabb és melegebb hely lesz.

 

Legjobb kívánságokkal, a COWCARE.SPACE alapítvány csapata